การเลี้ยงหนูนาในบ่อซีเมนต์

เลี้ยงหนูพุกใช้เวลา 75 วัน อาหารใช้ผักหญ้าผลไม้ในสวนเลี้ยง ซึ่งพื้นที่ของเรามีวัตถุดิบ ไม่ต้องลงทุนมากเหมือนเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาที่ต้องใช้อาหารข้น เพราะหนูถ้าเลี้ยงด้วยอาหารข้นเลี้ยงนอกจากเพิ่มต้นทุน เนื้อยังมีไขมันแทรก คนกินไม่ชอบ จึงอยากทดลองเลี้ยงบ้าง ถ้าเลี้ยงมาก วางระบบการเลี้ยงให้ดี มีรายได้ทุกสัปดาห์

 การเลี้ยงหนูนาในบ่อซีเมนต์เพื่อจำหน่าย หนูนานับว่าเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ดังนั้น นายวิรัตน์ จึงได้มองเห็นช่องทางในการสร้างอาชีพเสริมและให้ความรู้แก่คนในชุมชนได้มีอาชีพ จึงมีแนวคิดในการเลี้ยงหนูนาในบ่อซีเมนต์เกิดขึ้น

“หนูนาเลี้ยงง่าย อาหารสามารถค านวณการให้ได้ล่วงหน้า เหมาะกับคนไม่ค่อยมีเวลา หนู 1 ตัว กิน
อาหารวันละ 10% ของน ้าหนักตัว หนู 1 เดือนแรกจะกินแต่นมแม่ เดือนที่ 2 น ้าหนักประมาณ 500 กรัม กิน
อาหารเฉลี่ยวันละ 50 กรัม ระยะนี้หนูจะโตเร็วมาก จนเข้าเดือนที่ 3 จะมีน ้าหนักเพิ่มถึง 4 ขีดครึ่ง กินอาหาร
เฉลี่ยวันละ 450 กรัม ช่วงเวลาที่เหลือเพิ่มปริมาณอาหารอีกเล็กน้อย จนถึงขนาดพร้อมขาย 5-6 ขีด”
ขายเป็ นหนูเนื้อได้ราคา กก.ละ 200-250 บาท ขายเป็ นพ่อแม่พันธุ์คู่ละ 900 บาท

การเลี้ยงหนูพุกมีมากมายหลายฟาร์ม แต่การตลาดเป็นเรื่องใหญ่ เลี้ยงอย่างไรให้ได้คุณภาพและหาตลาดอย่างไรให้ได้ลูกค้า รวมถึงการสร้างรสชาติให้ถูกปากคนไทย นอกจากไทยแล้วทำอย่างไรจะส่งออกไปยังต่างประเทศที่มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ให้หันมากินอาหารที่เป็นสัตว์ที่ต้องกำจัดให้มาเป็นอาหารที่สะอาดและได้คุณค่ามากมาย รสชาติอร่อยโดยเฉพาะเนื้อหนูพุกใหญ่เราเลี้ยงแบบเลียนแบบธรรมชาติ กินอาหารพวกผักพวกหญ้าทำให้ไขมันไม่มาก เนื้อแน่น และยังมีการแปรรูปเป็นอาหารที่เก็บไว้ได้นาน

การเลี้ยงหนูนา 1 ตัว จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 50 บาท หากขายเป็นหนูเนื้อ จะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 200-250 บาท แต่ถ้าขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ ก็จะได้ราคาดีกว่า ตกคู่ละ 800-1,000 บาท แถมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้ มีความเชื่อง ไม่ดุร้าย ไม่กระโดดหนี หรือกัดคนที่เข้าใกล้ จะมีน้ำหนักตัวละกว่า 2 กิโลกรัม เพราะใช้อาหารหมูเลี้ยง จึงถือว่าได้กำไรสูงมาก ขณะที่ความต้องการของตลาดก็มากเช่นกัน โดยเฉพาะร้านอาหารป่าและกลุ่มผู้ชื่นชอบ

การให้อาหาร
ในช่วงแรกที่อายุอยู่ระหว่าง  2-4 สัปดาห์ จะให้รำอ่อนผสมกับปลายข้าวให้เป็นอาหาร แต่พอเมื่อหนูพุกหรือหนูนา อายุ 5 สัปดาห์ ขึ้นไป จะเริ่มให้หญ้าอ่อน รำข้าว และ ปลายข้าว ผสมกันไป เพื่อให้หนูพุกได้ทานหลากหลาย การให้น้ำจะมีขวดให้น้ำในบ่ออยู่ตลาดตั้งแต่เริ่มนำหนูลงบ่อ ให้คอยสังเกตว่าน้ำในขวดนั้นหมดหรือยัง หากหมดก็นำน้ำไปเติม ส่วนการให้อาหารก็จะให้ช่วงเช้ากับช่วงเย็นเพียงเท่านั้น เลี้ยงเป็นคู่ไว้ประมาณ 25 วัน หนูก็จะผสมพันธุ์และเริ่มตั้งท้อง ซึ่งแม่พันธุ์ 1 ตัว จะออกลูกประมาณ 8-10 ตัว เมื่อแม่พันธุ์เริ่มตั้งท้องให้จับพ่อพันธุ์แยกออกจากบ่อ เพราะหนูตัวผู้จะกินลูกหนูที่พึ่งคลอดเพราะผิดกลิ่น หนูนาจะใช้เวลาตั้งท้องอยู่ที่ 1 เดือนก็จะคลอดลูก ก็ให้แม่หนูเลี้ยงลูกหนูพุกด้วยนมของเค้าอีกประมาณ 1 เดือนค่อยจับแม่พันธุ์แยกออกมา

  • ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหนูพุก สายพันธุ์ วิธีการดูแล การให้อาหาร การขายพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งเป็นรายได้จากการขายผลผลิต
  • ฝึกการทำงานร่วมกัน การสอดแทรกคุณธรรมความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นในการทำงาน การมีน้ำใจช่วยเหลือกัน
  • การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน และมีอาชีพในท้องถิ่น
  • บริเวณโดยรอบสะอาดปลอดภัย ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
หากลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้าตัวไหนหรือต้องการสอบถามข้อมูลสินค้า สามารถติดต่อทาง ร้านค้าเราไม่ว่าจะราคา ส่ง หรือ ปลีก ซึ่งทางเว็ปไซต์ของเราสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารและเลือกซื้อสินค้าได้ผ่านทางหน้าเว็ป
ลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันดูนะครับ